Pomocne wskazówki

Najczęściej zadawane pytania

image Z klientami spoza naszego regionu współpracujemy na odległość. Zleceniodawca dostarcza nam materiały drogą elektroniczną (mail, ftp) i telefonicznie uzgadniamy szczegóły wykonania projektu. Jest to powszechnie stosowana praktyka. Gotowe propozycje projektu przesyłamy mailem do akceptacji. W ten sposób, oszczędzając czas i pieniądze, możemy ustalić wygląd projektu i wprowadzić ewentualne poprawki.

Kolory wyświetlane na Twoim ekranie zależą w dużej mierze od jakości monitora jakiego używasz i czy jest on odpowiednio skalibrowany. Szczególnie widać to na kolorach pośrednich takich jak miętowy, morski, szary czy beżowy. Mogą one zupełnie inaczej wyświetlać się na monitorze komputera stacjonarnego a inaczej na laptopie.

Pracujemy w oparciu o ustalone standardy i wszystkie nasze zestawy są systematycznie kalibrowane przy użyciu specjalistycznych urządzeń, co zapewnia zachowanie 100% wierności wyświetlanych barw.

image Jeśli nie ustalono inaczej, każde zamówienie to najczęściej 2-3 projekty graficzne. Każdy projekt powstaje w oparciu o wywiad z klientem, dzięki czemu projekt szybciej trafia w oczekiwania. Jednak wszystko zależy od ostatecznych ustaleń.

Jeśli nie ustalono inaczej, do każdego projektu klient może wprowadzić do 3 poprawek w cenie zlecenia.
W przypadku jednak wprowadzania zmian znacząco odbiegających od pierwotnych ustaleń jest przygotowywany nowy projekt (za dodatkową opłatą). W praktyce często jednak wykonujemy więcej serii darmowych poprawek - jednak nie stanowi to reguły.

Do każdego zamówienia przedstawiamy klientowi propozycję kompleksowej realizacji zlecenia. Wtedy jesteśmy zapewnić sprawny przebieg realizacji przez wszystkie etapy produkcji. Jeżeli jednak klient ma własną drukarnię to po ostatecznej akceptacji prześlemy przygotowane do druku materiały drogą elektroniczną.

Stwierdziłem, że na wydrukowanych ulotkach jest zły numer telefonu, czy otrzymam zwrot kosztów za błędny wydruk ?

Odpowiedź: Choć dokładamy wszelkich starań, aby wychwycić błędy literowe w otrzymywanych materiałach to nie można całkowicie wykluczyć pewnych przekłamań, szczególnie gdy przesłano błędne dane. Dlatego przed wydrukiem projekt zostaje przedstawiony do końcowej akceptacji i zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za niewykryte błędy.

Dzięki wprowadzeniu odpowiednich procedur związanych z przyjęciem i realizacją zamówień zapewniamy Państwu najwyższy standard obsługi.

Cała obsługa zamówienia jest realizowana przez e-mail. Jeśli klient decyduje się na stałą współpracę otrzymuje dostęp do naszego systemu zamówień. System umożliwia przebieg całej procedury zamówienia oraz zachowuje całą historię wraz z dokumentacją.
1. Złożenie zamówienia (kontakt z nami)
- ustalenie ceny na podstawie opisu lub wypełnionego briefu
- ustalenie terminu realizacji
- podpisanie umowy (dla zamówień powyżej 1 500 zł netto)
2. Zgodnie z ustaleniami klientowi zostaje przedstawiony projekt graficzny do wstępnej akceptacji. Jeżeli klient decyduje się na nawiązanie współpracy - otrzymuje fakturę pro forma (50% wartości zamówienia), a po jej opłaceniu - fakturę VAT.
Jeśli Klient ma uwagi do projektu – są one wprowadzane zgodnie z ustaleniami.
3. Przed ustalonym terminem realizacji, klient otrzymuje na e-mail projekt do ostatecznego zatwierdzenia.
4. Po akceptacji projektu wysyłamy fakturę pro forma z końcowym rozliczeniem. Po opłaceniu faktury i zaksięgowaniu wpłaty do klienta jest przesłana na e-mail faktura VAT oraz następuje zasadnicza dostawa produktu / projektu końcowego.

W standardowej opcji zleceniodawca otrzymuje gotowy projekt graficzny bez plików źródłowych. W przypadku chęci posiadania plików źródłowych, zleceniodawca negocjuje warunki przy zamówieniu.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia* w sprawie wystawiania faktur, nie ma wymogu umieszczania na wysyłanych dokumentach pieczątki firmy, ani podpisu osoby wystawiającej.

* Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2008 r.) na podstawie art. 87 ust. 11 pkt 3, art. 106 ust. 8 pkt 1, art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2))