Prezentacje multimedialne

Microsoft PowerPiont, Adobe After Effects